Υπηρεσίες

Το Lexis Lab είναι ένα εργαστήριο που στόχο έχει να αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας για τον εκπαιδευτικό που προβληματίζεται για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων. Περιέχει υλικό για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων καθώς και σχετική επστημονική αρθρογραφία.

Υλικό με κωδικό

Η πλατφόρμα eClass  αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων.

Διδακτικά Σενάρια

Εδώ μπορείτε να βρείτε σενάρια για τη διδασκαλία της αρχαιοελληνικής και νεοελληνικής γλώσσας και γραμματείας

Οργάνωση Διδασκαλίας

Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας